ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขต อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
งานงบประมาณ
สำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

แผนพัฒนาตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
E-SERVICE
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย

ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กองทุนประกันสุขภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบล
ประเมินการทำงานอบต
คู่มือประชาชน
ITA
แบบสอบถาม
การป้องกันการทุจริต
สายด่วน1669
แบบสำรวจความพีงพอใจของประชาชน


  หน้าแรก     กองการศึกษาฯ 

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ  


นางจุฑารัตน์ ฤทธิรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 0981194653


ว่าง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัตการ


นางสาวนภาวรรณ เมาตะยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางละเอียด แสงงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีคุณวุฒิ) (ศพด.วัดศรัทธาวารินทร์)


นางสมจิต เนื่องมี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศพด.วัดศรัทธาวารินทร์)


นางสำราญ คำสูญ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศพด.วัดศรัทธาวารินทร์)


นางบุญนภัส ลาภมาก
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศพด.วัดศรัทธาวารินทร์)


นางสุดใจ สุนทอง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศพด.วัดศรัทธาวารินทร์)


นางภานุรัตน์ มัวร์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศพด.วัดศรัทธาวารินทร์)


นางอรวรรณ สุขดาษ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศพด.วัดศรัทธาวารินทร์)


นายทวีรัตน์ ขุมทอง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศพด.วัดศรัทธาวารินทร์)


นางสาวนิตยา บุญแซม
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) (ศพด.วัดศรัทธาวารินทร์)


นางนงคราญ ศาลางาม
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (ศพด.วัดศรัทธาวารินทร์)


นายไผ่ เมาตะยา
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) (ศพด.วัดศรัทธาวารินทร์)


นางสมนึก แสนศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีคุณวุฒิ) (ศพด.วัดคลองสว่างโพธิ์ทอง)


นางกัลยรัตน์ สุขดาษ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศพด.วัดคลองสว่างโพธิ์ทอง)


นายสมชัย จ่าพุลี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศพด.วัดคลองสว่างโพธิ์ทอง)


นางนบพร สูงเนิน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศพด.วัดคลองสว่างโพธิ์ทอง)


นางอรวรรณ โมกหอม
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศพด.วัดคลองสว่างโพธิ์ทอง)


นายไพฑูรย์ โคตรวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) (ศพด.วัดคลองสว่างโพธิ์ทอง)


นางสาวเดือนเพ็ญ โพธิ์ล้อม
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) (ศพด.วัดคลองสว่างโพธิ์ทอง)


นางสาวยุวดี โมกหอม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) (ศพด.อบต.ศรีณรงค์)


ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีคุณวุฒิ) (ศพด.อบต.ศรีณรงค์)
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 สิงหาคม 2565
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ศรีณรงค์?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.140.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 883,020

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
23 หมู่ 1 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
Tel : 044 558767 086-4682913   Fax : 044 558766
Email : t.srinarong@windowslive.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.