ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขต อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
งานงบประมาณ
สำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

แผนพัฒนาตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
E-SERVICE
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย

ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กองทุนประกันสุขภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบล
ประเมินการทำงานอบต
คู่มือประชาชน
ITA
แบบสอบถาม
การป้องกันการทุจริต
สายด่วน1669
แบบสำรวจความพีงพอใจของประชาชน


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางปลื้มจิต ศรีเพ็ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
โทรศัพท์ : 082-1322373


นางสาวสาริศา หีบพิมาย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 095-6055908


นางวาสนา ทิพย์บุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นางปาริฉัตร ลครมูล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายอาทร จันทา
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสมวงค์ ชัยประเสริฐ
ตกแต่งสวน


นายอุดมเดช ชัยนาม
พนักงานขับรถยนต์


นายสมชัย พรมสุรินทร์
คนงานทั่วไป(ขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)


นายสมัคร สุขดาษ
คนงานทั่วไป(ยาม)


นางพิมพา มณีรัมย์
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)


นางสาววราภรณ์ เปนะนาม
คนงานทั่วไป(ภารโรง)


นายบรรพต ศรีแก่นจันทร์
คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ)


นายธนพัฒน์ ศาลางาม
คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ)


นายวัชระ สมบัติวงค์
คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ)


นายอำพนธ์ ลครมูล
คนงานทั่วไป(สำนักปลัด)
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 สิงหาคม 2565
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ศรีณรงค์?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.140.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 882,954

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
23 หมู่ 1 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
Tel : 044 558767 086-4682913   Fax : 044 558766
Email : t.srinarong@windowslive.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.