ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขต อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
งานงบประมาณ
สำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

แผนพัฒนาตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
E-SERVICE
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย

ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กองทุนประกันสุขภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบล
ประเมินการทำงานอบต
คู่มือประชาชน
ITA
แบบสอบถาม
การป้องกันการทุจริต
สายด่วน1669
แบบสำรวจความพีงพอใจของประชาชน


  หน้าแรก     สภาพทางเศรษฐกิจ 

สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ  

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

 

>>> โครงสร้างรายได้ของครัวเรือน

1)       รายได้ต่ำกว่า  30,000 บาท จำนวน 218  (ครัวเรือน) คิดเป็นร้อยละ 15.99

2)       รายได้มากกว่า  30,000  บาท  ขึ้นไป จำนวน 1,145  (ครัวเรือน) คิดเป็นร้อยละ 84.01

3)       ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานครัวเรือน (จปฐ.)  ปี 2554

 

>>> ผลผลิตหรือสินค้า / บริการ ที่สำคัญของตำบลได้แก่

1)       ข้าวหอมมะลิ

2)       ผ้าไหม

 

>>> กลุ่มประชากรด้านเศรษฐกิจ

1)       การรวมกลุ่มเพื่อการอาชีพ  จำนวน  6  กลุ่ม สมาชิกรวม  30  คน

2)       การรวมกลุ่มเพื่อการออมทรัพย์  จำนวน 13  กลุ่ม  สมาชิกรวม  638  คน  มียอดเงินออมรวม  896,251.76  บาท

3)       อื่นๆ  จำนวน  13  กลุ่ม  สมาชิกรวม  108  คน

 

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 สิงหาคม 2565
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ศรีณรงค์?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.140.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 882,916

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
23 หมู่ 1 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
Tel : 044 558767 086-4682913   Fax : 044 558766
Email : t.srinarong@windowslive.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.