ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขต อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
งานงบประมาณ
สำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

แผนพัฒนาตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
E-SERVICE
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย

ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กองทุนประกันสุขภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบล
ประเมินการทำงานอบต
คู่มือประชาชน
ITA
แบบสอบถาม
การป้องกันการทุจริต
สายด่วน1669
แบบสำรวจความพีงพอใจของประชาชน


  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

ประวัติความเป็นมา

 

ตำบลศรีณรงค์  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2487  โดยมีพื้นที่แยกออกจากตำบลชุมพลบุรี  เดิมเป็นสภาตำบลศรีณรงค์ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีกำนันคนแรกคือ นายทองปาน  ปริปุณณะ  เป็นผู้ตั้งชื่อตำบลโดยตั้งตามชื่อหมู่บ้านที่ตนปกครองอยู่คือบ้านศรีณรงค์  เดิมมี 17 หมู่บ้าน  ต่อมาในปี พ.ศ.2535  ได้มีการแยกหมู่บ้านออกไป 5 หมู่บ้าน  ให้ตำบลกระเบื้อง ในปี พ.ศ.2540 มีการตั้งหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก 1 หมู่บ้าน ปัจจุบันตำบลศรีณรงค์ มีหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  เป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการกระจายอำนาจสู่หน่วยปกครองขั้นพื้นฐานของรัฐบาล ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในการให้บริการและพัฒนาท้องถิ่นหลายประการ

 

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 สิงหาคม 2565
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ศรีณรงค์?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.140.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 882,887

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
23 หมู่ 1 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
Tel : 044 558767 086-4682913   Fax : 044 558766
Email : t.srinarong@windowslive.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.